Comunicat de presă: Colinele Transilvaniei de la cultură la natură

0
201
views

Asociaţia AUM a început un nou proiect în zona Sighişoara-Angofa. Acesta se numeşte “Colinele Transilvaniei de la cultura la natură”, se desfăşoară între 15 mai şi 14 octombrie 2021, şi este organizat în parteneriat cu Fundaţia ADEPT şi Asociaţia Mioritics. Acest proiect are în vedere conștientizarea și implicarea comunității locale atât pentru cunoașterea propriului patrimoniu natural și cultural, a legăturii dintre ele dar și pentru implicarea localnicilor în conservarea și punerea în valoare a ariei protejate Sighişoara – Târnava Mare. Proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România.

Scopul proiectului este îmbunătăţirea infrastructurii de interpretare turistică din aria proteja ă Sighișoara – Târnava Mare prin amenajarea, în zona Sighișoara – cătun Angofa, a potecii tematice și integrarea acesteia în oferta de ecoturism a destinației Colinele Transilvaniei. Zona care cuprinde această arie protejată este unică în Europa datorită biodiversităţii şi peisajului mozaicat şi reprezintă un valoros patrimoniu natural şi cultural pe care trebuie să îl păstrăm împreună.

Realizarea potecii tematice va face legătura între Sighişoara şi Angofa. Parcurgerea acestui traseu va fi o modalitate de educaţie inedită atât pentru elevii şcolilor din
apropriere, cât şi pentru studenţii şi elevii care vor veni la Centrul de Educație și Vizitare din Angofa. De asemenea, traseul tematic va fi folosit pentru instruirea ghizilor în natură şi pentru realizarea unor pachete ecoturistice bazate pe natură, pentru a oferi vizitatorilor cunoştinţe despre valorile culturale şi naturale ale acestei zone. Evenimentul de lansare al potecii tematice este destinat publicului, va avea loc în aer liber în luna septembrie, şi va include parcurgerea traseului, activităţi pentru copii şi adulţi şi o parte destinată gastronomiei şi tradiţiilor locale.

Asociaţia AUM este o organizaţie nonguvernamentală, devenită activă în anul 2018, care se ocupă cu scrierea şi implementarea de proiecte aprobate şi finanţate prin Corpul
European de Solidaritate, iniţiativă a Comisiei Europene. Aceste proiecte sunt organizate cu ajutorul vountarilor naţionali şi internaţionali având scopul de a răspunde unor nevoi prezente în comunitate prin crearea unor programe de educaţie non-formală complementară pentru copii, tineri şi adulţi. Până în anul 2021 Asociaţia AUM a găzduit la
Sighişoara peste 100 de voluntari ai Corpului European de Solidaritate, contribuind la dezvoltarea comunităţii atât prin metodele educaţiei non-formale cât şi prin sprijinirea iniţiativelor culturale.