Comunicat de presa: Fundația Mihai Eminescu Trust organizează în Archita primele activități ale proiectului „ȘURA: Laborator de experimentare și implicare civică incluzivă”

0
396
views

Sighișoara, Județul Mureș 

7 iulie 2021 

Proiectul ȘURA: Laborator de experimentare și implicare civică incluzivă răspunde, într-un mod integrat, nevoilor  comunității identificate în cadrul întâlnirilor cu locuitorii satului din ultimii ani: necesitatea consolidării comunității,  crearea unei infrastructuri necesare pentru implicare civică, organizarea de activități extra-școlare și de includere  socio-culturală a grupurilor vulnerabile.  

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni în satul Archita, comuna Vânători, județul Mureș. Este dezvoltat  de Fundația Mihai Eminescu Trust, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de  Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Sloganul programului este Lucrăm împreună  pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. Finanțarea totală a proiectului este de 270.804 Euro, din care  finanțarea EEA Grants este de 240.804 Euro, la care se adaugă o cofinanțare de 30.000 din partea Fundației Mihai  Eminescu Trust. Scopul proiectului este cultivarea activismului social pentru creșterea coeziunii sociale în rândul  membrilor comunității din satul Archita.  

Primele activități de activare civică a comunității au început în luna iunie, când patru ateliere de educație non formală au fost organizate pentru 30 de copii din clasele I-IV și V-VIII, alături de voluntari ai Fundației Mihai  Eminescu Trust și în strânsă colaborare cu școala generală din localitate. Printr-o abordare ludică, micuții au învațat să se autocunoască, au aflat mai multe despre meserii și oportunitățile profesionale în satul lor, precum și ceea ce  înseamnă voluntariatul. Au făcut cunoștință cu un practicant de karate și un meșteșugar local în sculptura lemnului  în cadrul atelierului dedicat hobby-urilor și pasiunilor. 

Aceste activități vor continua până la finalul lunii iulie, cu alte cinci ateliere în care copiii vor interacționa cu membrii  unei trupe de dans modern din Sighișoara, vor discuta cu un expert financiar, cu un țesător tradițional și vor avea  ocazia să afle lucruri interesante despre emoții alături de un conferențiar universitar din cadrul unei Facultăți de  Psihologie și Științele Educației de la o universitate de prestigiu. Toate atelierele au ca scop motivarea implicării unui nucleu de tineri în înființarea și funcționarea Clubului de Activism Civic „Șura”. 

Totodată, în cadrul proiectului a fost organizată o întâlnire cu părinții și copiii din comunitate la care au participat  mai mult de 50 de persoane. Într-un cadru relaxat, membrii Fundației responsabili cu implementarea proiectului au  socializat cu participanții și au facilitat discuțiile pentru a identifica potențiale inițiative civice, precum și care sunt  dorințele și așteptările acestora cu privire la implicarea lor și a copiilor în proiect. Întâlnirea a fost organizată în  grădina șurii unde se va desfășura proiectul.  

În luna iulie se lansează licitația pentru contractarea lucrărilor de restaurare și refuncționalizare a șurii într-un spațiu  comunitar multifuncțional, iar în luna august este previzionată începerea propriu-zisă a lucrărilor.

ȘURA: Laborator de experimentare și implicare civică incluzivă se dorește a fi un model ce poate fi replicat în viitor  și în alte sate din zonă și care transpune convingerea Fundației Mihai Eminescu Trust că o societate este mult mai  puternică când cetățenii săi sunt implicați activ în dezvoltarea comunităților lor pentru a deveni actori activi ai  schimbării. 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al  Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state  beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul  compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru  Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond  desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund  România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile.  Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și  capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei  active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda,  Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm să  accesați www.activecitizensfund.ro Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați  www.eeagrants.ro 

Fundația Mihai Eminescu Trust își are sediul în Turnul Cojocarilor din Sighișoara. Mihai Eminescu Trust are o experiență de peste 20 de ani în revitalizarea și revigorarea comunităților, a patrimoniului cultural și natural transilvănean și a implementat până în prezent peste 1300 de proiecte de restaurare, dezvoltare comunitară, împădurire, educație non-formală pentru copii și cursuri de instruire profesională pentru adulți.