Gestiunea serviciului de iluminat public in municipiul Sighisoara, incredintata operatorului S.C. Apa Termic Transport S.A.

0
688
views

Intr-un comunicat de presa al Municipiului se specifica urmatoarele: “În ședința ordinară a Consiliului Local Sighișoara din data de 28 februarie a.c., am suspus spre aprobare gestiunea directă a serviciului public de iluminat public în municipiul Sighișoara către S.C. ATT S.A. Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, sub reglementarea, conducerea, monitorizarea și controlul autorităților administrației publice locale din municipiului Sighișoara, reprezentând o parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare.

În prezent contractul cu fostul operator al sistemului de iluminat public a expirat, existând contractate doar lucrările de menținere / întreținere a sistemului de iluminat public. Starea actuală a gestiunii sistemului de iluminat public, fără operator, gestiunea aflându-se în sarcina municipalității, a impus o rezolvare cât mai rapidă a acestei situații. Perpetuarea situației actuale a serviciului de iluminat public din municipiul Sighișoara ar presupune generarea de riscuri pe care le implică defecțiunile neremediate ale sistemului de iluminat: risc de accidente rutiere, insecuritate publică datorată lipsei luminii pe trotuare, alei pietonale, parcuri și grădini și favorizarea mediului infracțional. […]

S.C. ATT S.A., în calitate de delegat, va asigura întreținerea – menținerea în stare de funcționare a elementelor aparținând sistemului de iluminat public pentru asigurarea funcționării continue și optime a echipamentelor aferente sistemului de iluminat public; realizarea iluminatului festiv/iluminat festiv de sărbători prin închirierea/achiziționarea, montarea și demontarea echipamentelor; montarea/demontarea și asigurarea de asistență tehnică pentru instalațiile electrice necesare în cadrul manifestărilor cultural-artistice din municipiul Sighișoara; modernizarea și extinderea infrastructurii sistemului de iluminat public în baza Programelor stabilite de Municipiul Sighișoara, în calitate de delegatar.” Citeste mai multe pe pagina web a Municipiului Sighisoara: Gestiunea serviciului de iluminat public în municipiul Sighișoara, încredințată operatorului S.C. Apă Termic Transport S.A.