Municipiul Sighisoara: ANUNŢ – Extindere rețea canalizare în Municipiul Sighișoara 2

0
1182
views

ANUNŢ – Extindere rețea canalizare în Municipiul Sighișoara 2

Municipiul Sighişoara, titular al proiectului “Extindere rețea canalizare în Municipiul Sighișoara 2 (pe străzile Zugravilor, Livezilor, Izvorului și B. Șt. Delavrancea“ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului și/sau fără efectuarea evaluării adecvate – de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, în cadrul procedurilor de evaluare a proiectului “Extindere rețea canalizare în Municipiul Sighișoara 2 (pe străzile Zugravilor, Livezilor, Izvorului și B. Șt. Delavrancea“, propus a fi realizat în localitatea Sighişoara, străzile Zugravilor, Livezilor, Izvorului și B. Șt. Delavrancea, jud. Mureş.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş, localitatea Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 900- 1500 și marți-vineri, între orele 900- 1200 precum si la urmatoarea adresa de internet : http://.apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.