Municipiul Sighișoara: S-a finalizat proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare strada Dumbravei – Tronson I”

0
669
views

Obiectul acestui proiect îl reprezintă modernizarea străzii Dumbravei, cu o lungime totală de 271.88 m, care, în prezent, se află într-o stare de degradare accentuată.

Potrivit proiectului, vor fi realizate următoarele lucrări pe strada Dumbravei Tronson I :
− Lărgirea străzii cu refacerea în totalitate a sistemului rutier și semnalizare prin marcaje și indicatoare rutiere.
− Realizare pistă de biciclete ce va avea lățime de 1 m și aceeași lungime și structură rutieră cu str. Dumbravei.
− Canalizare pluvială.
− Creșterea numărului de locuri de parcare pentru riverani și amenajarea a 4 platforme betonate pentru pubelele de gunoi.
− Constructia de ziduri de sprijin acolo unde este cazul.
Lucrările care se vor efectua la acest obiectiv vor avea ca finalitate: creșterea siguranței circulației autoturismelor și circulației pietonale; crearea de noi locuri de parcare, creșterea comfortului; reducerea semnificativă a cantității de praf din aer; a zgomotului și vibrațiilor.

Modernizarea străzii va avea un impact semnificativ atât pentru participanții la trafic cât și pentru persoanele care locuiesc în imediata apropiere.
Valoarea investiției este de 1.651.234 de lei plus TVA și se va asigura din bugetul local.
După obținerea tuturor avizelor se va trece la execuție, iar durata lucrărilor, conform proiectului, va fi de 3 luni de la emiterea autorizației de construire.
În ceea ce privește reabilitarea Tronsonului 2 din strada Dumbravei, studiul de fezabilitate se află în procedură de achiziție publică.