Proiecte referitoare la spitalul municipal, reteaua de canalizare menajera Hetiur, reparatii parc de joaca Crizantemelor, documentatie pentru podul Tarnava II-Viilor incluse in sedinta consiliului local de joi

0
512
views

In sedinta a Consiliului Local din Sighisoara, printre cele 20 de puncte de pe ordinea de zi, regasim si cateva puncte de mare interes local. Printre ele enumeram: Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: “Reparații capitale – fața de și acoperiș – Interne – Cardiologie” la Spitalul Municipal Sighișoara, “Reparații capitale – fațade și acoperiș – Pneumologie la Spitalul Municipal Sighișoara”, proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea proiectului tehnic definitiv instalație de utilizare gaze naturale la clădirile Spitalului Municipal Sighișoara.

Dintre proiectele care includ satul Hetiur la punctul 7 regasim Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul: “Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în municipiul Sighișoara – sat Hetiur” – rest de executat.

Tot in sedinta de jos se va dezbate si Planul operativ pentru sezonul rece 2017-2018. La punctul 10 regasim proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: “Parc și loc de joacă, strada Crizantemelor din Municipiul Sighișoara”.

Referitor la podul care ar face legatura intre cartierul Tarnava II si Viilor, gasim la punctul 9 proiectul privind aprobarea documentatiei de actualizare a studiului de fezabilitate “Pod peste râul Târnava Mare – Municipiul Sighișoara”.