Anunt public privind proiectele de hotarare ce urmeaza a fi supuse spre aprobare Consililui Local Sighisoara in sedinta ordinara din luna noiembrie 2017

0
508
views

ANUNȚ PUBLIC privind proiectele de hotărâre ce urmează a fi supuse spre aprobare Consililui Local Sighișoara în ședința ordinară din luna noiembrie 2017
Astăzi, 11.10.2017, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următoarele proiecte de acte normative:
1. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unui patinoar artificial;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2, 3, 4, 5, 10 și 11 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 104/27.12.2016 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L .;
3. Proiect de hotărâre privind organizarea de către Municipiul Sighișoara a manifestărilor cultural-artistice specifice Sărbătorilor de Iarnă;
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea obligațiilor și responsabilităților instituțiilor publice, agenților economici, celorlaltor persoane juridice și a cetățenilor, pentru asigurarea unui climat de ordine și curățenie pe teitoriul municipiului Sighișoara;
5. Proiect de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică în subordinea Consiliului Local al municipiului Sighișoara;
6. Proiect de hotărâre privind amplasarea și amenajarea unui patinoar artificial mobil în municipiul Sighișoara, pentru sezonului de iarnă 2017-2018.

Documentațiile aferente proiectelor de acte normative pot fi consultate:
· pe portalul Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro/ Transparenta decizională/ Legea nr.52/2003;
· la avizierul instituției, str. Muzeului, nr. 17, Sighișoara;
· proiectele de acte normative se pot obține în copie, pe bază de solicitare depusă la Registratura Municipiului Sighișoara.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse consultării publice se pot depune, până la data de 23.10.2017, pe baza formularului de colectare de recomandări atașat:
1. la Registratura instituției din Sighișoara, str. Muzeului, nr. 7;
2. prin poștă, la adresa Sighișoara, str. Muzeului, nr. 7;
3. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;
Formularul de recomandări poate fi descărcat de pe pagina de internet a instituției, www.sighisoara.org.ro /transparenta decizionala/ Legea nr. 52/2003 / Formulare sau poate fi ridicat de la sediul instituției: str. Muzeului, nr. 7, camera 12 – Centrul de Informare Cetățeni.
Materialele transmise vor purta mențiunea:
Propuneri privind dezbaterea publică referitoare la proiectul de act normativ: „Proiect de hotărâre …….”.
Propunerile trimise vor fi publicate pe portalul Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro /Transparența decizională / Legea nr.52/2003.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectele de acte normative, în cazul în care acest lucru este solicitat în scris de către o asociație legal constituită sau de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 23.10.2017 .
Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103.

Primar,
Ovidiu – Dumitru Mălăncrăvean