Comunicat de presă – Lansarea proiectului “Economia Socială – Vector de Integrare Europeană Sustenabilă (ES-VIES)” POCU/449/4/16/128489

0
131
views

Fundația ADEPT Transilvania, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “Economia Socială – Vector de Integrare Europeană Sustenabilă (ES-VIES)” POCU/449/4/16/128489, în perioada 12 septembrie 2019 – 11 septembrie 2022. 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.  

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor de economie socială cu profil non agricol din zona urbană sau rurală prin promovarea culturii antreprenoriale în economie socială și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în rândul a 120 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și își doresc să înființeze o întreprindere de economie socială în scopul creării de noi locuri de muncă) din regiunile Centru, Sud-Est și Vest, facilitând inițierea de noi afaceri, încurajându-se astfel antreprenoriatul în economie socială și ocuparea pe cont propriu. Prin proiect se vor înființa 21 de structuri de economie socială capabile să funcționeze într-o manieră auto-sustenabilă și se vor crea cel putin 105 locuri de muncă în vederea reducerii gradului de sărăcie, cu respectarea principiilor nediscriminării și ale egalității de șanse.

Activitățile proiectului:
Activitate: I. Sprijinirea înființării de noi întreprinderi sociale (12 septembrie 2019 – 11 septembrie 2020):
I.1. Informare și conștientizare cu privire la activitățile derulate în cadrul proiectului
I.2. Recrutarea și selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate în cadrul proiectului
I.3. Derulare program de formare antreprenorială și managerială în domeniul economiei sociale
I.4. Sprijin în vederea dezvoltării abilităților de coordonare și gestionare a întreprinderilor sociale
I.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

Activitate: II. Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale (12 septembrie 2020 – 11 septembrie 2022):
II.1. Furnizarea de servicii personalizate de consiliere/mentorat și asigurarea înființării și operaționalizării întreprinderilor sociale selectate
II.2. Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate
II.3. Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate
II.4. Asigurarea transferabilității rezultatelor proiectului și promovarea domeniului de economie socială

Rezultate preconizate:

  • Prin intermediul proiectului vor fi înființate 21 de întreprinderi de economie socială și vor fi create 105 locuri de muncă, ce vor ajuta la ameliorarea ratei de ocupare a grupurilor dezavantajate, la combaterea șomajului de lungă durată promovând astfel integrarea socială;
  • Minim 120 de persoane vor fi certificate în domeniul competențelor antreprenoriale în economie socială; 
  • 40 de persoane din grupul țintă vor fi instruite și certificate Manager de Întreprindere Socială;

Valoarea totală a proiectului este de 13.819.223,38 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 11.746.339,88 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 2.072.883,50 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU/227/3/8/118061

Mai multe informaţii despre proiect se pot obţine de la:
Beneficiar: Fundația ADEPT Transilvania
Telefon: 0748 200 088
E-mail: proiect.esvies@fundatia-adept.org 
sigManager proiect: Gherghiceanu Liliana
Pagina Website proiect: https://fundatia-adept.org/ro/proiecte/economia-sociala-vector-de-integrare-europeana-sustenabila-es-vies/