In data de 4 mai va avea loc o sedinta extraordinara a consiliului local si va fi dezbatut proiectul Festivalului Sighisoara Medievala 2017

0
537
views

Prin Dispoziția Primarului municipiului Sighișoara nr. 294 din 28 aprilie 2017, a fost convocat Consiliul Local Sighișoara, în ședință extraordinară, pentru ziua de joi, 4 mai 2017, ora 13,00, în sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind organizarea de către Municipiul Sighișoara a Festivalului ,,Sighișoara Medievală”, ediția XXIV, în perioada 28-30 iulie 2017
2. Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al municipiului și preluarea acestora din administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în administrarea directă a Municipiului Sighișoara, precum și preluarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar din administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L în administrarea directă a Municipiului Sighișoara, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora.

Sursa Pagina Primaria Municipiului Sighisoara