Trei sate pe care sa le vizitezi daca ajungi in Sighisoara

0
11374
views

Viscri este doar unul dintre satele săsești din Transilvania. Unul special însă, datorită minunatei biserici fortificate inclusă în lista de monumente UNESCO. Cand sașii au colonizat zona Viscri, exista aici o capelă micuță. În timp, aceasta a suferit mai multe transformări. Biserica actuală din Viscri este o biserică-sală în stil romanic, lărgită la începutul sec. XVI-lea, pentru a forma o navă cu formă trapezoidală, cu numeroase elemente artistice valoroase. Astăzi, Viscri este încă un sat mic, având nu mai mult de 500 de locuitori, din care doar 27 de sași. Se spune că la Viscri se află cea mai pitorească biserică fortificată din Transilvania. Despre Viscri se vorbește de asemenea mult datorită excelentelor rezultate ale Fundației Mihai Eminescu, fundație patronată de către Prințul de Wales. Ceea ce se cunoaște mai puțin este că realizările acestei fundații sunt prezente în mai multe sate ale Transilvaniei (Criț, Meșendorf, Mălăncrav, Saschiz, sunt doar câteva exemple). Pana in Viscri de la Sighisoara sunt 40km.

Pe o colină, în centrul Biertanului, se află una dintre cele mai impunătoare şi bine fortificate cetăţi ţărăneşti din Transilvania. Un adevărat centru economic al zonei, declarat în secolul XVI şi centru al episcopatului săsesc, Biertanul devenea o ţintă râvnită de mulţi năvălitori. Era nevoie de o biserică cât mai impunătoare înconjurată de puternice ziduri de apărare. Biserica a fost construită la începutul secolului XVI sub forma unei biserici-hală în stil gotic târziu. Aceasta şi-a păstrat aspectul până în zilele noastre, iar elementele din interior sunt valori inestimabile a căror poveste merge cu secole în urmă. De cum intraţi în biserică privirea vă va fi luată de impozantul altar cu cele 28 de scene pictate, amvonul din secolul XVI, stranele realizate artistic în relief plat, covoarele anatoliene şi impresionanta uşă a sacristiei. Pana in Viscri de la Sighisoara sunt 30km.

Saschizul s-a dezvoltat pe structura unei aşezări neolitice, definindu-şi o formă trainică de habitat în epoca bronzului. Prima atestare scrisă apare în anii 1308-1310. În 1267 este atestată documentar localitatea Cloasterf (poss. Praaed.Nicolai) şi în 1341 – Mihai Viteazu (Zoltan). La sfârşitul sec. XV, în anul 1496 s-a ridicat Biserica evanghelică fortificată. Turnul bisericii seamănă vizibil cu Turnul cu ceas din Cetatea Sighişoarei. În cimitirul bisericii, pe unele pietre funerare sunt inscripţionări vechi de sute de ani ( 1572, 1677 etc.). De menţionat este Biserica-cetate evanghelică din Cloasterf (1521 – 1524), care în ciuda vechimii ei, este încă în stare bună. Pana in Saschiz de la Sighisoara sunt 20km.