Anunt intentie de elaborare plan urbanistic zonal strada Octavian Goga

0
1318
views

Argumentare: Având in vedere H.C.L. nr. 79/2013, privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, avand in vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, se face cunoscută publicului decizia de inițiere a elaborării Planului Urbanistic Zonal pentru strada „Octavian Goga”, în cadrul etapei pregătitoare de elaborare.

Planul Urbanistic Zonal are atât caracter director și strategic, cât și caracter de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare.
Scopul principal in realizarea PUZ-ului zonei Strada Octavian Goga (Piata Sigma) este de amenajare urbanistică a acestui spațiu central al Sighișoarei, prin crearea unei piețe publice multifuncționale, cu parcare subterană, in acord cu necesitățile existente, spațiu care in prezent este complet neamenajat, neasfaltat, deși este folosit ca parcare pentru autoturisme, conferind o imagine neingrijită intregii zone. Spațiul pe care urmeaza a se realiza planul urbanistic zonal este vizibil din dealul cetații, in acest moment afectând negativ atractivitatea turistică a centrului istoric.

Inițiator: Municipiul Sighișoara, județ Mureș

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI
privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal „Octavian Goga”
în perioada 06.09. 2017 – 01.10. 2017…………. – …………..

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Arh. Șef – Adina Gabriela Popescu
(Municipiul Sighisoara, etaj II, camera 56, in zilele de marți, orele 10,00 – 12,00 si miercuri, orele 13,30 – 15,30)

Adresa: Primăria Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara, județ Mureș; telefon 0265771280, fax 0265771278, email: primaria@sighisoara.org.ro

Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a Planului Urbanistic Zonal.

Răspunsul la observațiile transmise vor fi disponibile publicului la sediul primăriei, în termen de maxim 15 zile de la data limită pentru primirea lor.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt:
– Implicarea publicului în etapa pregătitoare
– Implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare
– Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor
– Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.G., conform prevederilor Legii 52/2003 și Legii 544/20011